በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የሚሰጡ አገልግሎቶችና አገልግሎቱ ለማግኘት መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

1.      ከኢንቨስትመንት ተሳትፎ ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች የድጋፍ ደብዳቤ መስጠት

·         በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         ለኢትዮጵያውያን ከሚኖሩበት አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         አገልግሎቱ የሚጠየቀው በወኪል ከሆነ ህጋዊ የውክልና ሰነድ እና የተወካዩ የታደሰ የማንነት መታወቂያ ካርድ አሪጂናልና 3 ኮፒ፣

2.     በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በኢንቨስትመንት፣ ንግድ፣ ቱሪዝምና የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው እንቅስቃሴያቸው ማነቆ ሲገጥማቸው፣ አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት፣

·         በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         ለኢትዮጵያውያን ከሚኖሩበት አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ማነቆውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         አገልግሎቱ የሚጠየቀው በወኪል ከሆነ ህጋዊ የውክልና ሰነድ እና የተወካዩ የታደሰ የማንነት መታወቂያ ካርድ አሪጂናልና 3 ኮፒ፣

3.     በአገር ውስጥ በኢንቨስትመንት የተሰማሩ በውጭ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትየጵያውን ለኢንቨስትመንት ስራዎቻቸው የሚያስፈልጉ የግንባታና ማምረቻ መሳሪያዎችን ለማስገባት በውጭ ነዋሪ ስለመሆናቸው የሚገልፅ ደብዳቤ መስጠት፣

·         በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         ለኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         የኢንቨስትመንት ፈቃድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         በሚኖሩበት አገር የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የሌለ ከሆነ ጉዳዩን የሚገልፅ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·         አገልግሎቱ የሚጠየቀው በወኪል ከሆነ ህጋዊ የውክልና ሰነድ እና የተወካዩ የታደሰ የማንነት መታወቂያ ካርድ አሪጂናልና 3 ኮፒ፣

4.     በአገር ቤት በተለያዩ በዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር መሳተፍ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የድጋፍ ደብዳቤ መስጠት፣

·         በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         የትምህርት ማስረጃ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣ · ከስራው ጋር ተዛማጅነት ያለው የስራ ልምድ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         Curriculum vitae ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         አገልግሎት መስጠት የሚፈልግበትን ተቋም (1 እስከ 3 መምረጥ)

·         በሚኖርበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         በሚኖርበት አገር የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የሌለ ከሆነ ጉዳዩን የሚገልፅ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

5.     በዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ከተለያዩ የአገር ውስጥ ተቋማት ጋር ግንኙነትና ድጋፍ ማድረግ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣

·         በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         በሚኖርበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         የትምህርት ማስረጃ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         ከስራው ጋር ተዛማጅነት ያለው የስራ ልምድ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         Curriculum vitae ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         አገልግሎት መስጠት የሚፈልግበትን ተቋም (1 እስከ 3 መምረጥ)

·         በሚኖርበት አገር የኢትዮጵያ የኤምሲው (ቆንስላ /ቤት) የሌለ ከሆነ ጉዳዩን የሚገልፅ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

6.     የታላቁ ሕዳሴ ግድብ መጎብኘት ለሚፈልጉ የዳያስፖራ አባላት ድጋፍ መስጠት፣

·         በሚኖርበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምሲው (ቆንስላ /ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ እና ለመጎብኛ ፍላጎት እንዳላቸው የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·         ለኢትዮጵያውያን በውጭ አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

·         ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

·         በሚኖርበት አገር የኢትዮጵያ የኤምሲው (ቆንስላ /ቤት) የሌለ ከሆነ ለመጎብኛ ፍላጎት እንዳላቸው የሚገልፅ ማመልከቻ፣

7.     የጉዲፈቻ ህፃናትን አስመልክቶ ከወላጅ ቤተሰቦች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ድጋፍ መስጠት፣

·         ከሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም ከፍርድ ቤት የጉዲፈቻ ውል ማስረጃ ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

·         በጉዲፈቻ የተወሰደው ህፃን ሙሉ አድራሻ፡-

o   በአገር ቤት፡ የወላጅ ቤተሰቦቹ ወይም የህጻኑ የቀድሞ አድራሻ (ክልል፣ ወረዳ፣ ስልክ ቁጥር፣ ወዘተ…)

o   በውጭ ሀገር፡ የጉዲፈቻ ወሳጅ ቤተሰቦች ሙሉ ስም፣ የመኖሪያ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር፣ -ሜይል፣ ወዘተ

·         በተለያዩ ጊዜያት የጉዲፈቻ ህጻኑን አስመልክተው የተላኩ ድህረ-ጉዲፈቻ ሪፖርቶችና ፎቶግራፎች ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣Back to Home

የጎብኚዎች ብዛት
በዛሬ ቀን :   9992
በዚህ ሳምንት:   67277
በዚህ ወር:   9992
በዚህ ዓመት:   1962473
አጠቃላይ ጎብኚዎች:    5190071
         ሚድያ

የሚለቀቁ ዜናዎችን ወዲያውኑ ለመመልከት