የማረጋገጫ አገልግሎት ለማግኘት የሚቀርቡ ሠነዶች መሟላት ስለሚገባቸው ቅድመ-ሁኔታዎች
 

1.      ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚመነጩ ሰነዶች

1.1.     የልደት፣ የጋብቻ፣ ያላገባ/ች፣የፍቺ፣የሞትና የቀበሌ መታወቂያ ኮፒ ምስክር ወረቀቶች

·         ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ማዘጋጃ ቤትና ከክፍለ ከተማ /ቤቶች የተሰጡ በቀጥታ ይስተናገዳሉ፡፡

·         ከድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር ማዘጋጃ ቤት የተሰጡ በቀጥታ ይስተናገዳሉ፡፡

·         ከብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት የተሰጡ ከሆኑ በክልሉ ሥራና ከተማ ልማት ቢሮ ወይም በክልሉ ደረጃ ስልጣን በተሠጣቸው አካላት ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

·         ከክልሎች፣ከአዲስ አበባና ከድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር ሥር ከሚገኙ የሕክምና ተቋማት የተሰጡ የሞት ማስረጃዎች በከተማ አስተዳደሩ ወይም በክልሎቹ ጤና ቢሮ ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

·         የጥምቀትና የጋብቻ ማስረጃዎች በተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ሲሰጡ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት የተቋማቱ ዋና /ቤት ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

·         በሃይማኖት ተቋማት የተሰጡ ያላገባ/ እና የሞት ማስረጃዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡

1.2.    የትምህርት ማስረጃዎች

1.2.1.    የአንደኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ማስረጃዎች

·         ከድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር በመንግስትና በግል /ቤቶች የተሰጡ፣በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ፣

·         ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በመንግስትና በግል /ቤቶች የተሰጡ፣ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ

·         ከክልል መስተዳድሮች በመንግስትና በግል የትምህርት ተቋማት የተሰጡ፣ በየክልሉ ትመህርት ቢሮ፣ ተረጋገጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.2.2.   10 /12 ክፍል መልቀቂያ ፈተና ምስክር ወረቀት

·         10 /12 ክፍል መልቀቂያ ፈተና ምስክር ወረቀቶች በአገር አቀፍ የፈተናዎች ምዘና ኤጀንሲ ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.2.3.   እስከ ደረጃ IV / ዲፕሎማ ያሉት የትምህርት ማስረጃዎች

·         ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በመንግስትና በግል /ቤቶች የተሰጡ፣በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ፣

·         ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመንግስትና በግል /ቤቶች የተሰጡ፣ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ፣

·         ከክልል መስተዳድሮች በመንግስትና በግል የትምህርት ተቋማት የተሰጡ፣ በየክልሉ ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ፣ ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.2.4.  ከግል የትምህርት ተቋማት የሚሰጡ ዲግሪና ከዚያ በላይ ለሆኑ የትምህርት ማስረጃዎች

·         ከግል የትምህርት ተቋማት የሚሰጡ ዲግሪና ከዚያ በላይ ለሆኑ የትምህርት ማስረጃዎች በትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ መረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡

1.2.5.   ከመንግስት ዩኒቨርስቲዎች የሚሰጡ የትምህርት ማስረጃዎች

·         ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጡ የትምህርት ማስረጃዎች በዩኒቨርሲቲው ሪጂስትራር /ቤት መረጋገጥ ይኖርባቸዋል፣

1.3.    ከጤና ተቋማት የሚሰጡ የሕክምና ማስረጃዎችና ሌሎች ሠነዶች

·         በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ሥር ከሚገኙ የጤና ተቋማት የተሰጡ፣ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ፣

·         በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሥር ከሚገኙት የጤና ተቋማት የተሰጡ፣ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ፣

·         በብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ሥር በሚገኙ የተለያዩ የጤና ተቋማት የተሰጡ በየክልሉ ጤና ቢሮዎች ወይም በክልሉ መንግስት ይህንኑ ተግባር እንዲያስፈጽም ሥልጣን በተሰጠው የአስፈፃሚ አካል

·         በከተማ አስተዳደር ወይም በክልሎች ሥልጣን ሥር ካልሆኑት የጤና ተቋማት የተሰጡ ማስረጃዎች በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.4.    የመንጃ ፍቃድ

·         በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክፍለ ከተሞች መንገድ ትራንስፖርት /ቤት የተሰጡ በቀጥታ ይስተናገዳሉ፡፡

·         ከድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር የተሰጡ በከተማ መስተዳድሩ መንገድ ትራንስፖርት ኤጀንሲ ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

·         ከብሔራዊ ክልላዊ መንግሥታት የተሰጡ ከሆኑ በክልሉ መንገድ ትራንስፖርት ኤጀንሲ ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.5.    የአሻራ(ከወንጀል ነፃ)ማስረጃ

·         ይህ ማስረጃ ከፌዴራል ፖሊስ የወንጀልና የፎረንሲክ ምርመራ ዋና መምሪያ የተሰጠ መሆን አለበት፡፡

1.6.    የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኮፒ

·         የኢትዮጵያ ፓስፖርት ፎቶ ኮፒ ከኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳይ ዋና መምሪያ ተረጋግጦ መቅረብ ይኖርበታል፡፡

1.7.    የፍርድ ቤት ውሳኔ፣ ብይን፣ ትዕዛዝ የሚመለከቱ ሠነዶች

·         ከድሬዳዋና አዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ /ቤቶች የተሰጡ፣ በየፍ/ቤቶች ሪጂስትራር /ቤቶች፣

·         በብሔራዊ ክልልዊ መንግሥታት በተለያዩ ደረጃዎች ከሚገኙ /ቤቶች የተሰጡ፣ በየክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ሪጂስትራር /ቤቶች ወይም በክልሉ መንግሥት ይህንኑ ተግባር እንዲያስፈፅም ስልጣን በተሰጠው የአስፈፃሚ አካል፣

·         ከፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ፣ ከፍተኛ ደረጃና ጠቅላይ /ቤቶች የተሰጡ ሠነዶች በፍ/ቤቶቹ ዋና ሬጂስትራር /ቤት፣

·         ከክልሎች/ከተማ መስተዳድሮች ሸሪዓ /ቤቶች የተሰጡ ሰነዶች በየክልሎቹ/ከተማ መስተዳድሮቹ ጠቅላይ ሸሪዓ /ቤቶች፣ ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.8.    የውክልና፣ የዲክለራሲዮንና የቃለ-መኃላ ሠነዶች

·         ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ መስተዳድሮች የሚመነጩ በከተማ መስተዳድሮቹ ደረጃ በተቋቋሙ የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ /ቤቶች ወይም ስልጣን በተሠጣቸው አካላት ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

·         ከብሔራዊ ክልላዊ መንግሥታት የመነጩ በክልሉ ፍትሕ ቢሮ ወይም ሥልጣን በተሠጣቸው አካላት ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.9.    የሕጋዊ ሠነዶች ትርጉም

·         የአንድን ሰነድ ትርጉም ለማረጋገጥ ሲፈለግ በቅድሚያ ዋናውን ሰነድ በዚህ መመሪያ እንደየሰነዱ ዓይነት የተዘረዘሩትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት አለበት፡፡

·         ትርጉሙ እንዲረጋገጥ የሚፈለገው ሰነድ ከዋናው ሠነድ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፡፡

·         የትርጉም ሠነዶችን የመተርጐም ሕጋዊ ፈቃድ ባለቸው የትርጉም ድርጅቶች የተተረጐሙ መሆን አለባቸው፡፡

·         ከድሬዳዋና ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድሮች የሚመነጩ ሠነዶች ለትርጉማቸው ትክክለኛነት በከተማ አስተዳደሮቹ የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ /ቤቶች መረጋገጥ አለባቸው፡፡

·         ከብሔራዊ ክልላዊ መንግሥታት የተላያዩ አከባቢዎች የሚመነጩ ሠነዶች በየክልሉ ደረጃ ባሉት ፍትሕ ቢሮዎች ተረጋግጠው መቅረብ አለባቸው፡፡

1.10.   የንግድ ፈቃድና ንግድ ነክ ሠነዶች

·         ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተሰጡ በሚኒስቴር /ቤቱ የሚመለከተው ኃላፊ፣

·         ከድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር የተሰጡ የንግድ ፈቃድና ተያያዥነት ያላቸው ሠነዶች በመስተዳድሩ የንግድ ቢሮ፣

·         ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የሚመነጩ፣ በየክፍለ ከተሞቹ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት /ቤት ወይም በአስተዳደሩ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ፣

·          ከብሔራዊ ክልልዊ መንግሥታት የተለያዩ ቦታዎች የሚሠጡ፣ በክልሎቹ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮዎች ወይም በክልሉ መንግሥት ይህንኑ ተግባር እንዲያስፈጽም ስልጣን በተሰጠው አስፈፃሚ አካል፣

·         የወጪ ምርቶችን የሚመለከቱ certificate of origin ሠነዶች፣ በኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት፣ በአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤትና በክልል በሚገኙ ንግድ ምክር ቤቶች፣

·         ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች የጤና ምርመራ፣ የኳራንቲን እና የመሰሳሉትን የሚመለከቱ ሰነዶች እንደአስፈላጊነቱ በተለያዩ አከባቢዎች በሚገኙ በግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር ቅርንጫፍ /ቤቶች፣ ተረጋግጠው መቅረብ አለባቸው፡፡

1.11.    የኢንቨስትመንት ፈቃድና ሌሎች ኢንቨስትመንት ነክ ሠነዶች

·         ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር የሚመነጩ፣ በከተማ መስተዳድሩ ኢንቨስትመንት ቢሮ፣

·         ከብሔራዊ ክልላዊ መንግሥታት የተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ሠነዶች፣ በየክልሉ ኢንቨስትመንት ቢሮ ወይም በክልሉ መንግሥት ይህንኑ ተግባር እንዲያስፈጽም ስልጣን በተሰጠው የአስፈፃሚ አካል ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

·         በፌዴራል ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ የተሰጡ፣ በኤጀንሲው የሚመለከተው ኃላፊ ተፈርመው ሲቀርቡ በቀጥታ ይስተናገዳሉ፡፡

1.12.   የጉዲፈቻ ሠነዶች

·         በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ /ቤቶች ተሰጥተው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ /ቤት ዋና ሪጅስትራር /ቤት ተረጋግጠው መቅረብ አለባቸው፡፡

·          ከክልሎች የተሰጡ የጉዲፈቻ ሰነዶች በክልሎች ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተረጋግጠው መቅረብ አለባቸው፡፡

1.13.   የጡረታ መታወቂያ ኮፒ

·         የጡረታ መታወቂያ ኮፒ በማህበራዊ ዋስትናና ጡረታ ኤጀንሲ መረጋገጥ ይኖርበታል።

1.14.   "ለሚመለከተው ሁሉ" በሚል የተዘጋጁ ልዩ ልዩ ሠነዶች

·         ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ አካላት የሚመነጩ፣ አመንጭው /ቤት ተጠሪ ለሆነው በመስተዳድሩ ቢሮ፣

·         ከአዲስ አበባ ከተማ የሚመነጩ፣አመንጭው /ቤት ተጠሪ ለሆነው በክፍለ ከተሞቹ /ቤቶች ወይም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር /ቤት፣

·         በብሔራዊ ክልላዊ መንግሥታት ሥር ካሉ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚሰጡ፣ አመንጭው /ቤት ተጠሪ ለሆነው በክልሉ ቢሮ፣

·         ከፌዴራል የመንግስት /ቤቶች የሚሰጡ፣ ከየመ/ቤቶቹ በሚመለከተው ባለስልጣን፣ ተረጋግጠው መቅረብ አለባቸው።

1.15.   ሌሎች አግባብነት ያላቸውና ከዚህ በላይ ያልተገለጹ ሠነዶች

·         ከዚህ በላይ ከተገለጹት ውጭ ማንኛውም ሠነድ በመ/ቤቱ ሊረጋገጥ የሚችለው አግባብነት ካለው የመንግስት አካል የተሰጠ ወይም ሠነዱ ከመነጨበት አካል ለማረጋገጥ ሥልጣን በተሰጠው ቢሮ የተረጋገጠ መሆን ይኖርበታል፡፡

·         መንግስታዊ ካልሆኑ የተለያዩ ተቋማት የሚሰጡ ሠነዶች ለተቋሙ ዕውቅና ወይም ሕጋዊ ፈቃድ በተሰጠው የመንግስት /ቤት ተረጋግጦ መቅረብ አለባቸው።

2.     ከኢትዮጵያ ውጭ የሚመነጩ ሠነዶች

·         መነሻቸው ከኢትዮጵያ ውጭ የሆኑ ሠነዶች በመነጩበት አገር በሚገኝ የኢትዮጵያ ሚሲዮን ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝና ሠነዶቹ የመነጩበትን አገር በሚወክል ሚሲዮን ተረጋግጠው መቅረብ ይኖርባቸዋል።

·         ሠነዱ የሚመነጭበትን አገር የሚወክል ሚሲዮን ከሌለ ሀገሪቱን የሚከታተል በኢትዮጵያ ሚሲዮን ወይም ሀገራችንን የሚከታተል የሀገሪቱ ሚሲዮን ተረጋግጦ መቅረብ ይኖርበታል።

3.     እድሳት ወይም በድጋሚ ማረጋገጫ የሚያስፈልጋቸው ሠነዶች

3.1.    ቀደም ሲል በሚኒስቴር /ቤቱ ተረጋግጠው የነበሩ ሠነዶችን ለማሳደስ ጥያቄ ሲቀርብ፣

·         ቀደም ብሎ የተረጋገጠው ሠነድ ዋናው (ኦሪጂናሉ) መቅረብ ይኖርበታል።

·         በመ/ቤቱ የተረጋገጡ ሠነዶች በሚመዘገቡ ፋይል ውስጥ ተመዝግቦ መገኘት ይኖርበታል።

·         ተመዝግቦ ያልተገኘ ሠነድ እድሳት ሊያገኝ አይችልም።

·         ሠነዱ ተመዝግቦ መገኘቱ ሲረጋገጥ በዋናው (ኦሪጂናሉ) ላይ "ተመዝግቧል" ይም ("Registered ") የሚል ማህተም ተደርጎበት የማረጋገጫ አገልግሎት ይሰጠዋል።

3.2.   ከዚህ ቀደም በሚኒስቴር /ቤቱ ተረጋግጠው የነበሩ ሠነዶች በይዘታቸው ስህተት ሲያጋጥምና በሌላ ተለዋጭ አዲስ ተመሳሳይ ሠነድ ተተክተው እንዲወራረሱ ወይም በድጋሚ ለማረጋገጫ በሚቀርቡበት ጊዜ፣

·         ቀደም ብሎ የተረጋገጠው ዋናው(ኦሪጂናል) ሠነድ ከአዲሱ ወይም ከተለዋጩ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት።

·         ቀደም ብሎ የተረጋገጠው ሠነድ በመ/ቤቱ የተረጋገጡ ሠነዶች በሚመዘገቡበት ፋይል ተመዝግቦ መገኘት ይኖርበታል።

·         በመ/ቤቱ ፋይል ተመዝግቦ መገኘቱ ሲረጋገጥ ቀደም ብሎ በተረጋገጠው ዋናው ሠነድ ላይ የሚገኘው የመ/ቤቱ የማረጋገጫ ፊርማና ማህተሞች ተሰርዘው ተለዋጩ ሠነድ በተሰረዘው ሠነድ ላይ በነበረው ተመሳሳይ ቀንና የመዝገብ ቁጥር ይረጋገጣል።

·         በሠነዱ መሠረታዊ ይዘትና ዓይነት እንዲሁም ሠነዱን አረጋግጦ ከሰጠው አካል ጋር ተመሳሳይነት የሌላቸው ሠነዶች አይወራረሱም።

4.     የሠነድ ማረጋገጫ አገልግሎትን በማስመልከት በደብዳቤ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ስለማስተናገድ

4.1.    በሚኒስቴር /ቤቱ የተረጋገጡ ስለመሆናቸው አጠራጣሪ የሆኑ ሠነዶችን በሚመለከት ተጣርቶ ምላሽ እንዲሰጣቸው ከተለያዩ አካላት ጥያቄዎች ሲቀርቡ፣

·         የሚጣራው ሠነዱ ሙሉ ፎቶ ኮፒ ከመሸኛ ደብዳቤ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት።

·         የሚጣራውን ሠነድ ኮፒ በሚኒስቴሩ ከሚገኝ የሠነድ ማረጋገጫ መዛግብትና ከአገልግሎቱ የአሰራር መመሪያ ጋር በማገናዘብና ተገቢውን ማጣራት በማድረግ የሚገኘውን ውጤት መሠረት ያደረገ የመልስ ደብዳቤ ተዘጋጅቶ ለጠያቂው አካል እንዲደርስ ይደረጋል።

·         ጥያቄው የሠነዶችን ይዘት የሚመለከትና ከሚኒስቴሩ በቀጥታ ምላሽ ሊሰጠው የማይቻል ሲሆን የሚመለከተው አካል በደብዳቤ በመጠየቅ የሚገኘውን ምላሽ መሠረት በማድረግ ለጠያቂው አካል በደብዳቤ እንዲገለጽለት ይደረጋል።

4.2.   በአዲስ አበባ የሚገኙ የውጭ ሚሲዮኖች፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች የፊርማና የማህተም ናሙናዎቻቸው ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ለኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣንና ለሚመለከታቸው ሌሎች የመንግስት ተቋማት እንዲተላለፍላቸው ሲጠይቁ፣

·         እንዲላክላቸው የሚፈልጉትን የናሙና ሠነድ ሦስት ገጽ(አንድ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ) ከሸኚ ደብዳቤ ጋር አያይዘው ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

·         እንዲተላለፍላቸው ያቀረቡትን የናሙና ሠነድ በመ/ቤቱ የናሙና ማስተላለፊያ ሸኚ ደብዳቤ ጋር በማያያዝ ለተፈለገው የመንግስት ተቋም እንዲተላለፍ ይደረጋል።

5.     እንዲረጋገጡ የሚቀርቡ ሠነዶች የሚኖራቸው የአገልግሎት የጊዜ ገደብ

5.1.    ጠቅልለው ወደ ሀገራቸው ለሚመለሱ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቀረጥ ከፍለው እንዲያስገቡ ከሚሲዮኖቻችን የተጻፈላቸው የድጋፍ ደብዳቤ ከተጻፈ ቀን ጀምሮ አንድ ዓመት ካለፈው አይረጋገጥም።

5.2.   የትምህርት፣ የልደትና የሞት ማስረጃ በሰነዱ ላይ ያለው የማህተም፣ የኃላፊ ፊርማና ቲተር ናሙና በመ/ቤቱ የፊርማ ናሙና ዳታ ቤዝ እስካለ ድረስ ምንጊዜም ይረጋገጣል።

5.3.   ከላይ በንዑስ አንቀጽ 5.1 እና 5.2 ከተገለጸው ውጪ ሌሎች ሠነዶችን በሚመለከት በመ/ቤቱ የማረጋገጫ አገልግሎት ለማግኘት የሚቀርቡት ለመጨረሻ ጊዜ ሥልጣን ካለው አካል ከተሰጡበት ጊዜ ጀምሮ 2 ዓመት ያላለፋቸው ይረጋገጣሉ።

5.4.   ከላይ በንዑስ አንቀጽ 5.15.2 እና 5.3 የተገለጹት እንደተጠበቀ ሆኖ የአገልግሎት ጊዜያቸው ያበቃ ሠነዶች አይረጋገጡም።

5.5.   ከሚመለከተው አካል ተፈርሞ ወይም ተረጋግጦ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ 2 ዓምት ጊዜ ያለፈበት ሠነድ በሚመለከተው አካል ታድሶ ወይም ተገቢውን ቅድመ ሁኔታ ያሟላ ሌላ አዲስና ተመሳሳይ ሠነድ ተሰርቶ መቅረብ ይኖርበታል፡፡

5.6.   ቀደም ሲል በመ/ቤቱ የተረጋገጡና የእድሳት አገልግሎት የሚጠየቅባቸዉ ሠነዶች አገልግሎት ሊያገኙ የሚችሉት በመ/ቤቱ ከተረጋገጡበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 10 ዓመት ድረስ ብቻ ይሆናል፡፡Back to Home

የጎብኚዎች ብዛት
በዛሬ ቀን :   10061
በዚህ ሳምንት:   67346
በዚህ ወር:   10061
በዚህ ዓመት:   1962542
አጠቃላይ ጎብኚዎች:    5190140
         ሚድያ

የሚለቀቁ ዜናዎችን ወዲያውኑ ለመመልከት