NEWS

ከኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና ከተለያዩ ሴክተር መ/ቤቶች በአባልነት የተካተቱበት የቱሪዝም እና ማርኬቲንግ የቅንጅት መድረክ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ጥቅምት 12 ቀን 2013 ዓ.ም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አዳራሽ ተካሂዷል። (22-10-2020 published) Read More


የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲኤታ ክብርት ወ/ሮ ፅዮን ተክሉ በኢትዮጵያ የሰራ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙትን የዴንማርክ መንግስት የስደተኞች ጉዳይ ልዩ መልክተኛ የሆኑትን ክቡር አንደርስ ታንግ ፈሪቦርን ዛሬ ጥቅምት 12 ቀን 2013 ዓ.ም በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል፡፡ (22-10-2020 published) Read More


ከዛሬ ተመላሾች ውስጥ 293 ከጅዛን ሳኡዲ አረቢያ ሲሆን፤ 144 ደግሞ ከቤሩት ሊባኖስ የተመለሱ ናቸው። (22-10-2020 published) Read More


የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ክብርት ወ/ሮ ጽዮን ተክሉ በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኤሚሪቶች /የተአኤ/ አምባሳደር የሆኑትን ክቡር ሙሀመድ ሳሌምን ዛሬ ጥቅምት 11 ቀን 2013 ዓም በጽ/ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። (21-10-2020 published) Read More